3000 allochtonen verliezen uitkering door taalachterstand

Den Haag is de eerste gemeente die begint met deze maatregel. Ongeveer drieduizend allochtonen die op dit moment een uitkering ontvangen moeten van de gemeente Den Haag eerst fatsoenlijk Nederlands leren. Doen ze dit niet, dan vervalt hun recht op een uitkering.

Deze maatregel is vooral bedoelt om de allochtonen te helpen weer te participeren in de arbeidsmarkt. Volgens de gemeente Den Haag vormen taalachterstanden een grote belemmering tijdens sollicitaties.

De gemeente heeft een selectie gemaakt van mensen in Den Haag die een uitkering krijgen en bij wie de taalachterstand een grote belemmering vormt. Daar kwam een lijst van 3000 kandidaten uit. De uitkeringstrekkers moeten op een gesprek komen en krijgen daar de keuze voorgelegd: of ze gaan een inburgeringscursus doen en de taal leren, of ze raken hun uitkering kwijt.

Moet deze maatregel in meer gemeenten worden ingevoerd volgens jou?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *