Allochtoon aan het woord, proefschrift Jurriaan Omlo

Veel onderzoeken zijn er te vinden over integratie in Nederland.
Maar hoe kijken de immigranten hier zelf naar?
Hier heeft Jurriaan Omlo onderzoek naar gedaan. Hij interviewde een aantal Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen over hun ervaringen in Nederland.

Conclusie: Juist de subtiele uitsluiting doet pijn.

Het onderzoek is gebaseerd op diepte interviews met 27 jongvolwassen die relatief succesvol zijn in het onderwijs en op de arbeidsmarkt maar waarover veel minder bekend is.

Hoe kijken de jonge allochtonen nu naar het huidige integratiedebat?
Volgens de jongeren moet integratie van twee kanten komen. Een passieve houding en jezelf buitensluiten van de maatschappij vinden ze onacceptabel.

Wel merken ze hierbij op dat dit niet tegen elke prijs kan. Nieuwkomers hoeven zich niet volledig aan te passen aan de Nederlandse cultuur. Integratie dwingend van bovenaf opleggen, kan er volgens de geïnterviewden toe leiden dat mensen gedemotiveerd raken en niet meer willen integreren. Overheid en samenleving moeten ook rekening houden met de mogelijkheden van mensen.

Subtiele uitsluiting en insluiting.
Maar alleen met een hoge opleiding en een goede baan ben je er nog niet. Discriminatie op de arbeidsmarkt  en subtiele vooringenomenheid: vervelende grapjes, voortdurend dezelfde vragen en opmerkingen zorgen ervoor dat veel allochtonen zich niet begrepen voelen.

Het volledige onderzoek is te bestellen via deze link.

Ben jij het eens met de bevindingen van Jurriaan Omlo?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *