Geen link allochtonen en criminaliteit

Belgische onderzoekers zijn er niet in geslaagd een verband aan te tonen tussen criminaliteit en het aandeel allochtonen in een omgeving. Volgens hen is het allemaal de schuld van werkloosheid.
Criminologen van de Universiteit Gent en politicologen van de KU Leuven bogen zich over het vraagstuk, en kwamen tot een conclusie die haaks staat op eerdere onderzoeksresultaten. Volgens de onderzoekers hielden andere wetenschappers geen rekening met sociaaleconomische factoren. ‘We hebben alle mogelijke factoren bekeken, en het verband tussen criminaliteit en werkloosheid bleek het sterkst’, stellen ze.
De onderzoekers hebben een opvallende redenering over allochtonen die een Belgisch paspoort hebben. Omdat ze niets van deze groep weten, kunnen ze niet aantonen wat hun aandeel in de misdaadcijfers is. Toch zouden ze niet crimineler zijn dan autochtonen. ‘We weten dat dit aandeel overeenkomt met het aandeel inwoners met een vreemde nationaliteit per gemeente. Onze conclusie gaat dus ook op voor allochtonen.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *