Gül bezoekt Diyarbakir

Abdullah Gül president van Turkije is vandaag en morgen in Diyarbakir. In Diyarbakir wonen voornamelijk Koerden waardoor deze reis extra beladen is. De hoop is dat de president wat rust kan brengen in de spanningen in dat gebied over de problemen met Koerden.

Abdullah Gül zal tijdens zijn reis te zien zijn op trt6, een Koerdischtalige omroep en de geruchten gaan dat hij ook een zin in het Koerdisch zal uitspreken.

Twee jaar geleden bezocht Abdullah Gül Diyarbakir ook. Vlak na de presidentsverkiezingen. Abdullah Gül geeft zelf aan dat er niets bijzonders is aan deze reis. Het is gewoon een bezoek zoals aan elk andere regio.

De afgelopen twee weken zijn de spanningen verder opgelopen nadat een koepel van Koerdische organisaties een plan presenteerden voor een onafhankelijk land binnen Turkse staat.

Wat vind jij van de aandacht die het bezoek nu krijgt?

Comments

 1. sumela says

  Het zijn altijd dictatoriale moslimlanden waar minderheden worden onderdrukt, die de grootste mond hebben over racisme en discriminatie!
   
  In veel moslimlanden mogen christenen niet zeggen dat Christus de Zoon van God is, omdat dit een ideologische gevaar is voor de islam. Christenen zijn in het Midden-Oosten en Noord_Afrika een minderheid, vaak achtergesteld, onderdrukt of zelfs het doelwit van geweld. Veel christenen voelen zich niet meer thuis in hun eigen land. Konijnachtig fokkende Moslims hebben overal meerderheid gekregen en oorspronkelijke bewoners worden in de rol van vreemdeling geduwd, hoewel ze tot de oorspronkelijke bevolking behoren, net als in Nederland. Schaamteloze Turken en Marokkanen rukken verder op: via de media die door hun dictators gecontroleerd is,  worden Moslims die daarin zin hebben, aangeraden naar Nederland, België enz. te gaan: in Nederland kan iedere Moslim zijn geluk beproeven zonder visum, zonder eerst een baan te hebben, zonder toestemming.
  De oorspronkelijke bewoners van huidige Turkije en veel Arabische landen hebben tot op heden geen rechten, terwijl dwaze EU politicus Moslims helpen met de bouw van grote Moskeen, volgen van islam lessen en creatie van Turkse – Arabische enclaves binnen Europa.
  Vraag is waarom kunnen de 140 miljoen Christenen die in 35 Moslimlanden wonen en de oorspronkelijke bewoners zijn van die landen hun eigen geloof niet mogen uitoefenen, hun kinderen geen christelijke namen geven, geen radio en tv uitzendingen in eigen taal volgen, is dit democratie? Turkije, Soedan, Pakistan, Marokko en Egypte moeten stoppen met de Christenen te terroriseren!
  De meeste westerse leiders ontkennen de connectie tussen geweld en de Islam. De elite heeft de neiging om de Islam af te schilderen als een mysterieus geloof dat tolerant en vredelievend is. Men baseert zich daarbij op de zgn. vrede-teksten en de terroristen als rand-figuren. Europese politici zullen in toenemende mate rekening moeten houden met de moslimkiezers!! Er zijn al hele gebieden waar niemand bij de verkiezingen kan winnen, als ze niet de steun hebben van de moslims…
  Men vergeet daarbij een verklaring te geven van het geweld dat van meet af aan de Islam heeft vergezeld, dertien eeuwen lang.
  Kijk naar al die dictatoriale regimes in Moslimlanden. De Islam heeft een doctrine van geweld tegen de westerse volkeren.

  Het verlangen van de Islam is de wereldwijde overheersing met onderdrukking van alle andere volkeren. Kijk naar 25 Arabische dictators:een verplichting die de hele Moslimgemeenschap met elkaar verbindt. De ellende is dat we met het toelaten van de Moslims tot onze gemeenschap het “Paard van Troje” hebben binnen gehaald en we niet goed weten hoe we de strijders in het paard moeten houden. Moslimstaten van verschillende culturen hebben iets gemeenschappelijks en dat is de neiging om met hun buurstaten in conflict te leven. Marokko tegen de west Sahara, Turkije tegen de Armeniërs en Koerden, Op de Filippijnen zien we hetzelfde patroon. Ook in Indonesië is de strijd op de Molukken gaande. Somalie tegen de afrikaanse stammen, In Thailand en China komt nu ook de strijd. De strijd tussen de Moslims en Hindoes in India is welbekend. Soedan is een ander voorbeeld van de strijd tegen de buren voor nu al twintig jaar. Nigeria ook daar is strijd en Kenia is het volgende land. Ook in Mauritanië, Kosovo, Bosnië Albanezen, Tsjetsjenië, enz.Hoe is het mogelijk dat er zoveel anti_westerse Moslims helemaal door Turkije kunnen reizen en vrijwel onbelemmerd de grens met Europa over kunnen steken? Waarom moet dat paspoort opgedrongen worden aan de Turken die zich wel aan willen passen in Europa?
  Let op:niet lang geleden stonden de Turkse legers voor de poorten van Wenen. Het Turkse onderdrukking is er nog steeds, alleen neemt het nu de vorm aan van sluipende immigratie en een Turkse overheid die zich actief met in het buitenland wonende turken bemoeit en de Moslims organiseert. De ramkoers van de Turkse overheid wordt steeds duidelijker.
  Hoe deze gedachten binnen de huidige Islamitische organisaties worden toegepast, is een andere vraag en dient grondig geanalyseerd te worden.
  We hebben zelfs niet zoveel rechten als de Moslims in Europa! terwijl wij de oorspronkelijke bewoners zijn, Mensenrechten in moslimlanden bestaan gewoon niet…En dat sommige ons durven vergelijken met de valse immigranten uit moslimlanden?
  De moslims krijgen zoveel ruimte in heel Europa en zullen steeds harder roepen tot er eindelijk grenzen bereikt worden.
  Niet_islamitische minderheden worden nog steeds onderdrukt. Niet alleen Christenen zijn slachtoffer van de repressie. Ieder- een die de Turkse regeringspolitiek bekritiseert, loopt grote kans op vervolging: journalisten, advocaten, mensenrechtenactivisten. Op deze manier maakt het Europese Unie zich schuldig aan negationisme.  Een uitspraak doen over genocide, over de bezetting van eiland Cyprus, over de rechten van de Koerden, Grieken en Armeniers, Dat staat haaks op de resoluties van het Europees Parlement waarin de genocides, onderdrukking van de alle minderheden in Turkije heel expliciet erkend en veroordeeld worden.
  Turken voelen zich heel sterk en dreigen nu al heel veel. Het is verschrikkelijk om te zien hoe de Armeniërs, Pontische Grieken van Zwarte zee, Suryaniler, als tweederangs burgers, worden behandeld in Turkije. Waarom zijn de Christenen anders gevlucht uit hun eeuwenoude thuisgebied? De meeste christenen komen uit Mesopotamie, het land tussen de twee rivieren. Helaas zien we nog steeds verschrikkelijke nieuwsberichten over christenen die in Arabische landen worden afgeslacht. Wat doet Europa en de VS? Ze staan erbij en kijken ernaar. Egypte is nog niet verandert. Christenen worden nog steeds afgeslacht…De onverzoenlijke en intolerante houding van delen van de Turkse en Arabische machthebbers ook al is het verraderlijke EU regeringspolitiek. De huidige machthebbers in Turkije, de leger en Moslims zijn doodsbang voor schadeclaims van Armeense, Griekse Cyprioten en Koerdische slachtoffers en Bovendien druist zo’n historische terechtwijzing in tegen de trotse, nationalistische, patriottische gevoelens van de meeste Turken, een gevolg van de indoctrinatie van de leer van het Leger en islam. Zelfde Turken en arabieren in EU landen vormen een grote gevaar voor de stabiliteit van de lidstaten. Er blijft zowel op het politiek-ideologische als op het culturele en strikt nationalistisch en religieuze gebied de gerichtheid op islamitische landen erg groot. Integratie is onmogelijk. Islamieten zijn sinds 1400 jaar in geen enkele land geïntegreerd met een niet islamitische cultuur. Ze hebben uiteindelijk al die landen bezet. Landen waar ze oorspronkelijk als immigrant binnengedrongen waren, hebben ze verandert in een moslimland! Weliswaar – en daar wordt doorgaans te weinig rekening mee gehouden- worden ze hier ook nooit geïntegreerd.
  Op basis van dit etnische of religieuze elementen georganiseerd hoge emigratiegraad uit Turkije en andere Arabische landen tegen Europa is een grote wapen, en dit samen met de zwakke EU leiders vormt een grote gevaar voor EU volkeren. Moslims fokken als konijnen:huidige demografische nachtmerrie waarbij de moslims door stevig doorfokken als vanzelf de grootste partij worden in Europa is een van de belangrijkste bedreiging. Ze gaan Europese volkeren verdrukken via hun export nog miljoenen Moslims naar alle gebieden. De integratie in het woonland moet worden tegengegaan, want hier kan het dictatoriale regime in het moederland last van krijgen, zowel financieel als politiek. Het met de satellietschotel uitsluitend naar tv-programma’s uit het moederland kijken wordt bevorderd. Evenals nieuwe huwelijksverbindingen vanuit het woonland met bewoners van het moederland. Het propageren van de hoofddoek als uniform van de Islam maakt deel uit van het segregatiedoel. Door zich met dit “onschuldige lapje stof” te onderscheiden zal integratie geheid flink worden gehinderd. In een andere log staat beschreven welke functie de hoofddoek heeft in de vrouwengroep. In het moederland zelf heeft de moskee nòg een belangrijke functie. Zij organiseert de door massale corruptie en wanbeleid ontstane boosheid als bliksemafleider op een voor het regime veilige wijze. M.a.w. deze massa Moslims welke kweken als konijnen zijn de ondergang van onze sociale wetgeving want overbevolking brengt ramp.
  Elke Koerdische organisatie of partij zal in Turkije vroeger of later geconfronteerd worden met de terrorisme, wat in Moslimlanden populaire is. Elke keer als de Koerden hun rechten op een parlementair-democratische manier willen verdedigen, dan worden ze in de cel gesmeten of gebombardeerd met rechtszaken. Dat daarna de Koerdische gemeenschap zich met geweld weert tegen Turken en Arabieren is onbegrijpelijk voor de handlangers van Moslim dictators…. Het is dan ook de elite die de agenda uitvoert van Turkije en andere Moslimlanden en zo een wapen is in de handen van de volksonderdrukkers waar ook ter wereld.
  De antifascistische dwazen zouden zich beter eens bezig houden met de rol van de Grijze Wolven en de Turkse politieke druk in de onderdrukking van de Koerdische diaspora. Daar zitten immers de echte fascisten en onderdrukkers. Maar dan zouden ze misschien wel ruzie kunnen krijgen met de 5.colonne van Turkije en het zou niet lang duren of zij ook worden racisten.

  Turkije, Pakistan, Egypte, Iran, Indonesië en alle Arabische landen zijn de landen waar minderheden worden onderdrukt! Denk maar aan de Christenen en Koerden! Geef de Christenen en Koerden hun grondgebied terug aub! Dan heb je pas recht van spreken!

 2. TURKEJ says

  Turkije had in een veel eerder stadium de Israëlische ambassadeur weg moeten sturen uit Turkije. Israël moet niet denken, dat ze een overheersende rol kunnen gaan spelen tegenover Turkije. Die kinderachtige houding en gedraging kunnen ze wel toepassen op de VS, EU en de Arabische landen, maar niet op Turkije. Israel moet in het Midden Oosten ophouden een overheersende rol te blijven spelen en grondgebied wat niet van hen is met geweld te
  bezetten en onschuldige verweerloze baby’s, kinderen, vrouwen en hoog bejaarden te onderdrukken. Iran wordt zeer geaggiteerd op Israël op deze wijze. In Duitsland heeft Hitler ook een overheersende rol gespeelt ten koste van de Joden. Iedereen weet ook wat de gevolgen hiervan zijn geweest. Moet de geschiedenis weer herhalen ? Met 1 verschil, de locatie is nu Israël in plaats van Duitsland.
  Alle omringende landen in het Midden Oosten moet de oorlog verklaren tegen Israel. Met name Israels regime. De inwoners van Israel zijn ook niet tevreden over deze regime. Israel moet ophouden met haar arrogante en kinderachtige houding. Israel denkt, wij zijn superieur, over de hele wereld. In Duitsland, 1e en 2e Wereldoorlog was er ook een soortgelijke regime en één man, die alleen met superieure gedachten had. Wat is er toen gebeurt ? Israel vergis je niet in Turkije. Vergis je niet in de Turkse vlag. De kleur, met name de rode kleur van onze trotse vlag, staat ergens voor. Turkije is geen bush bush land en zeker geen Irak, Syrie, Libie, Pakistan of Afghanistan. Israel moet nu door de knieen.
  Mafia spelen, doe je in Italie, niet in het Midden Oosten.
  Recep Tayip Erdogan = Mustafa Kemal Atatürk
  Wij staan voor 500% achter jou.
  Van harte bedankt voor je steun aan de Gaza.
  Het wordt nu tijd, dat Israel moet gaan
  luisteren. Israel moet niet denken, dat zij
  de wereld kan gaan overheersen en dat zij
  maar alles wat ze wil kan gaan doen, zonder
  rekening te houden met de Wetten. N.B. Israel
  als je oorlog wil prima. Turkije staat klaar. Jijkan alleen maar onschuldige zwakkere hoogbejaarde mensen bombarderen. Stuur je F16 ’s maar naar Turkije en Iran. Gaza kan
  iedereen bombarderen zonder een tegenreactie.
  Kurdistan is ook een project van Israel. Pkk werkt ook in opdracht van Israel. Pkk staat voor terreur. PKK ook. Turkije slaapt niet, maar slapende honden moet je niet wakker maken. Kurdistan. Hahaha.
  DREAM ON !!! VIVA TURKEY
  Koerden en Turken hebben gezamenlijk gestreden in Canakkale Gelibolu. Dat zijn onze broeders. Zij aan zij gevochten. De Pkk aanhangers zijn allemaal terroristen en terroristen hebben geen bestaansrecht. Als Pkk Kurdistan willen creeren moeten ze uitwijken naar Israel. Israel heeft nog genoeg grondgebied over. Geeft Israel niet, dan moet je gaan nemen

 3. TURKEJ says

  Kan Friesland een oplossing bieden voor Turkije inzake de koerdische minderheid ?
  Terroriseren de Friezen ook Nederland ?
  Vermoorden de Friezen ook onschuldige baby’s, kinderen, hoogbejaarde mannen en hoogbejaarde (zwangere) vrouwen ? 30 Jaar lang ? Dit zijn geen Koerden. Turkije leeft en heeft altijd in harmonie samengeleeft met koerden, maar er zijn wereldmachten, die de Turkije willen opsplitsen c.q. willen delen. Terroristen worden gesponsord uit de Europese kas. Midden Oosten zijn voor de wereldmachten altijd een doorn in het oog geweest. Kijk maar naar de landen waar heel veel democratie en vrijheid is gebracht. Voorbeelden genoeg. Pakistan, Irak, Afghanistan, Syrie. Wie is er straks aan de beurt ? Iran heeft ook democratie en vrijheid nodig en daarna is het de beurt aan Turkije. De landen die hier democratie en mensenrechten hebben gebracht moeten eerst kijken naar hun eigen mensenrechten en democratie, die buitengewoon tekortschiet. Het zijn allemaal ” bloedzuigers ” die niet schromen alle middelen in te zetten om hun toekomstige eigen (financiele) belangen te waarborgen. Als je geen lering trekt uit de geschiedenis herhaalt de geschiedenis zich.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *