Jeugdwerkloosheid allochtonen hoog

Jeugdwerkloosheid onder de allochtone jongeren ligt hoog, maar het kabinet wil geen apart beleid voor deze allochtone jongeren. De vraag is of dat verstandig is.

Als er nu niets voor de allochtone jongeren gedaan wordt blijft de achterstand hoog zegt FNV Jong.

We hebben een crisis in Nederland, maar wanneer we kijken naar andere Europese landen is de jeugdwerkloosheid in Nederland het laagste jeugdwerkloosheidspercentage van Europa. Onder jonge allochtonen is de jeugdwerkloosheid 23 procent.

Het is daarom belangrijk dat er extra aandacht komt voor deze groep, vindt Aanzi. . ”Alleen generiek beleid, voor iedereen hetzelfde. Er wordt gedacht: daar redden ze het wel mee. Maar dat is dus niet het geval, want voor de crisis lagen de werkloosheidscijfers net zo hoog.

De problemen van allochtone jongeren zijn anders dan die van de autochtonen, zij missen een netwerk en zijn gemiddeld lager opgeleid. Ook hebben ze regelmatig te maken met het slechte imago dat over hen heerst.

Moet er een apart beleid komen voor de allochtone jeugd die werkloos is volgens jou?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *