Meer allochtonen in onderwijs

Volgens de Diversiteitesmonitor van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt afgekort SBO, is het aantal allochtone medewerkers in het onderwijs licht gestegen.

Wanneer we kijken naar het voortgezet onderwijs was er sprake van een lichte stijging. Het aandeel allochtone medewerkers van 4,1 procent naar 4,7 procent in 2009, volgens onderzoek.

Het wetenschappelijk onderwijs is met 8,3 procent niet-westerse allochtone medewerkers in 2009 het meest divers samengesteld. Als tweede staat het middelbaar beroepsonderwijs ( mbo)  met 6,1 procent allochtone medewerkers in 2009.

In het basisonderwijs werken de minste allochtone medewerkers 3,7 procent in 2009. Verschillende factoren spelen hierbij een rol. Beperkte instroom en hoge uitval van allochtone studenten op de pabo. Ook is het zo dat jonge allochtone leerkrachten het onderwijs sneller en vaker verlaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *