Taalcursus voor immigranten niet verplichten

Lichtelijk geïrriteerd las ik de reacties op dit nieuws. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) adviseert om de verplichte taalcursus voor immigranten af te schaffen. En wat voor reacties geven mensen dan hierop?

‘Ik heb nog nooit gemerkt dat een immigrant iets positiefs bijdraagt aan onze samenleving. Alleen maar uitkering strekken en de kids lekker rotzooi trappen.’

‘Nu ik erover na denkt, eigenlijk een vrij logische uitspraak van een club die nu al weet dat we over 20 jaar toch bijna allemaal islamitisch zijn en Arabisch spreken en onze Joden weer op de treinen zetten. Ze hebben inside information dat kan niet anders.’

‘Stuurt even een knokploeg langs bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.’

Kijk, natuurlijk is het de bedoeling dat wanneer je in een land woont de taal ook beheerst, of in ieder geval een poging doet tot het leren van die taal. Maar zonder precies te weten wat er door die Raad is gezegd en waarom het precies is gezegd zijn dit soort reacties onnodig lijkt mij.

Het zal geen verrassing zijn dat de PVV dit een aantal keren zal uitvergroten en reageerde verbolgen, ook Minister Gerd Leers reageerde niet al te enthousiast.

Wat staat er nou in dat rapport?

-Immigranten moeten niet meer verplicht Nederlands leren, behalve als ze een baan hebben waarin dat onmisbaar is, zoals bij het contact met patiënten of leerlingen of als de staat werkgever is.

-Inburgeringscursussen moeten worden vervangen door niet-verplichte cursussen waarin waarden en vaardigheden van democratisch burgerschap worden geleerd en geoefend.

In een reactie wees de minister erop dat het moeilijk is om een baan te vinden voor een immigrant die de Nederlandse taal niet machtig is.
En gelijk heeft hij, want zonder beheersing van de Nederlandse taal kun je heel weinig doen in Nederland.

Maar laten we eens kijken naar de praktijk. Mijn oma die niet kan lezen of schrijven maar die wel verplicht is om aan die cursus deel te nemen kost Nederland alleen geld.

Buren moeten elkaar kunnen verstaan, zodat mensen van verschillende afkomst met elkaar kunnen omgaan. Beheersing van het Nederlands blijft dus van belang. En iedere immigrant zal het hiermee eens zijn. Want degene die uiteindelijk hinder zal ondervinden doordat hij de taal niet beheerst is de immigrant zelf.

De rode draad in het advies van de RMO is dat het tijd is om anders te gaan aankijken tegen mensen uit andere landen die zich in Nederland willen vestigen. De basishouding moet er een zijn van ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’.Het advies gaat meer om het klimaat dat heerst, en de negativiteit tegenover de immigranten.

Nu worden migranten in Nederland veelal gezien als mensen die een last zijn en die zo veel mogelijk moeten worden geweerd, aldus de RMO. Terwijl immigranten in het verleden een grote rol hebben gespeeld voor Nederland.

De PVV is ‘woest’ en stelt Kamervragen over het ‘absurde advies’: ‘In hoeverre is de minister, evenals de PVV, van mening dat de RMO een club is die bestaat uit wereldvreemde schrijfkamergeleerden en het beste maar zo snel mogelijk opgedoekt kan worden?’ En: ‘Ligt het betreffende RMO-advies inmiddels al bij u in de prullenbak? Zo neen, waarom niet?’
Goh, erg verrassend!

Misschien moeten we eens stoppen met iedere immigrant als zwarte schaap te zien, en te kijken naar de verrijking die wij kunnen bieden.

Laat een reactie achter!

Zijn wij een verrijking voor Nederland?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *