Amsterdam grotendeels allochtoon

2278g2

Elsevier kopt met de titel ‘allochtonen in de meerderheid in Amsterdam’. De Telegraaf kopt ‘Amsterdam: 50 procent allochtoon’. Feitelijk is er weinig verandering ten opzichte van afgelopen jaar. Wel is in de periode tussen 1996 en 2010 het percentage autochtonen afgenomen van 59 procent naar 50 procent. De reden voor de verschuiving? Het geboortecijfer onder […]

Afkomst bepalend achterstand op school

boschveld_1059375b

We worden de laatste weken overladen met negatieve geluiden rondom de integratie van Turken. Pas gepubliceerd onderzoek over achterstand van allochtonen in het basisonderwijs maakt ons ook niet vrolijker. Het Kohnstamm Instituut van de UvA toont dat bijna alle allochtone leerlingen al vanaf het begin van de basisschool achter lopen op hun autochtone klasgenoten. Alleen […]

Geen link allochtonen en criminaliteit

size_907_450_31891

Belgische onderzoekers zijn er niet in geslaagd een verband aan te tonen tussen criminaliteit en het aandeel allochtonen in een omgeving. Volgens hen is het allemaal de schuld van werkloosheid. Criminologen van de Universiteit Gent en politicologen van de KU Leuven bogen zich over het vraagstuk, en kwamen tot een conclusie die haaks staat op […]

tweede generatie allochtonen doen het beter

BEWallostudent_1565474b

De allochtonen die in Nederland zijn geboren bepalen steeds meer het beeld van deze groep in de Nederlandse samenleving. Bijna de helft van de grootste groepen allochtonen Turken, Marokkanen, Antillianen en Surinamers is in Nederland geboren. De tweede generatie allochtonen doet het steeds beter in het onderwijs en staat er sociaaleconomisch beter voor. Ook beschouwen […]