Meer allochtonen in onderwijs

juf1711_gr

Volgens de Diversiteitesmonitor van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt afgekort SBO, is het aantal allochtone medewerkers in het onderwijs licht gestegen. Wanneer we kijken naar het voortgezet onderwijs was er sprake van een lichte stijging. Het aandeel allochtone medewerkers van 4,1 procent naar 4,7 procent in 2009, volgens onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs is met 8,3 procent niet-westerse […]