Amsterdam grotendeels allochtoon

2278g2

Elsevier kopt met de titel ‘allochtonen in de meerderheid in Amsterdam’. De Telegraaf kopt ‘Amsterdam: 50 procent allochtoon’. Feitelijk is er weinig verandering ten opzichte van afgelopen jaar. Wel is in de periode tussen 1996 en 2010 het percentage autochtonen afgenomen van 59 procent naar 50 procent. De reden voor de verschuiving? Het geboortecijfer onder […]

De positie van Turkse jongeren is zorgwekkend?

Geplaagde_bewoners_116171d

Volgens Turks-Nederlandse professionals die in het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld werken, neemt de binding van deze jongeren met de Nederlandse samenleving sterk af. Dat staat in een open brief dat ze aan de Volkskrant hebben geschreven. Ze denken dat deze jongeren met psychische problemen kampen en dat ze daarom vatbaar zijn voor islamitische radicalisering. De […]

Vooroordeel docent over allochtoon negatief voor leerling

5dacc3cea3d6b5c89d1c0fe4aa807ccd.small

Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat allochtone leerlingen slechter presteren als docenten vooroordelen over hen hebben. Docenten hebben te lage verwachtingen van deze leerlingen. Het onderzoek is niet gedaan middels klassieke vragenlijsten, omdat er dan een scheef beeld geschetst zou worden. Speciale computers werden hierbij ingezet. Hierbij werd de reactiesnelheid van de docent vastgesteld en dit […]

Meer allochtonen in onderwijs

juf1711_gr

Volgens de Diversiteitesmonitor van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt afgekort SBO, is het aantal allochtone medewerkers in het onderwijs licht gestegen. Wanneer we kijken naar het voortgezet onderwijs was er sprake van een lichte stijging. Het aandeel allochtone medewerkers van 4,1 procent naar 4,7 procent in 2009, volgens onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs is met 8,3 procent niet-westerse […]