IQ test benadeelt allochtonen

iq-allochtoon

De IQ test is een veel gebruikte maatstaf voor meting van intelligentie. Al diverse malen is via onderzoek belicht dat het intelligentieniveau van allochtone kinderen hiermee wordt onderschat. Doolhoven, westerse sprookjes, subtiele taalnuances… Voor kinderen met een buitenlandse afkomst die een Nederlandse IQ-test afleggen, kan het op veel plaatsen fout gaan. Onderzoek aan de UvA […]