Racisme in zorgsector

500_0_KEEP_RATIO_SCALE_CENTER_FFFFFF

De thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen en rusthuizen worden allemaal  geconfronteerd met patienten die geen hulp willen van mensen met een andere huidskleur of een ander geloof. Ook kunnen allochtone studenten moeilijker een stageplaats vinden. Veel organisaties die zorgen voor thuiszorg kiezen voor diversiteit in het personeelsbestand, maar organisaties  botsen regelmatig op tegen racisme: ‘Soms is het heel […]