Allochtonen krijgen geen te laag advies

cito-toets_124928e

Vaak hoorden we geluiden over een onderadvies voor allochtone leerlingen. Zij werden onderschat op de basisschool en kregen hierdoor een te laag advies. Allochtone talenten werden hierdoor onbenut. Nu is hiernaar onderzoek gedaan en blijkt uit onderzoek dat dit niet het geval is. Basisschoolleerkrachten  zijn voldoende in staat om ook het niveau van allochtone leerlingen […]