3000 allochtonen verliezen uitkering door taalachterstand

inburgeren

Den Haag is de eerste gemeente die begint met deze maatregel. Ongeveer drieduizend allochtonen die op dit moment een uitkering ontvangen moeten van de gemeente Den Haag eerst fatsoenlijk Nederlands leren. Doen ze dit niet, dan vervalt hun recht op een uitkering. Deze maatregel is vooral bedoelt om de allochtonen te helpen weer te participeren […]