Turken spreken slecht Nederlands

Holland__by_adamsalwanowicz

De Belgische onderzoekers Kris Vancluysen en Maarten Van Craen concluderen dat 25% van de Belgische Turken weinig tot niets begrijpt van Nederlandstalige folders. Verder concluderen de twee Belgen dat de helft van de Turken maar af en toe Nederlands praat. De bevindingen tonen aan dat het integratiebeleid voor taal zeker geen succes is. Het onderzoek […]