Werkloosheid jonge allochtonen stijgt

werkloos

Werkloosheid onder de jonge allochtone  in de categorie 15 tot 25 jaar neemt in rap tempo toe. De gegevens komen uit het onderzoek dat het instituut voor multiculturele vraagstukken Forum afgelopen week heeft bekendgemaakt. Het verschil tussen allochtoon en autochtoon wordt groter. De werkloosheid onder autochtone jongeren steeg in het eerste kwartaal dit jaar naar […]