Petitie gestart voor een onpartijdige verslaggeving over Turkije

npo-logo

Wanneer je het nieuws volgt doe je dat omdat je als burger graag op de hoogte wilt zijn en blijven van ontwikkelingen in je land en de wereld. Je gaat er van uit dat de informatie die je krijgt, zeker wanneer het om informatie gaat van publieke omroepen, onpartijdig en volledig is. Nu Turkije uitgebreid in het Nederlandse nieuws aan bod komt in verband met de onderhandelingen over de vluchtelingenstromen hebben sommige Nederlanders van Turkse origine toch het gevoel dat dit niet helemaal onpartijdig gaat. Zij zijn daarom een petitie gestart.

Hieronder de petitie:
De laatste tijd hebben vele nieuwsuitzendingen en krantenartikelen over Turkije aangetoond, dat er een onvolledig beeld wordt geschetst over de precaire situatie aldaar. Publieke omroepen hebben als taak om objectieve, integere en onafhankelijke informatie te verspreiden. De Publieke Omroepen dienen zich daarom veel meer in te spannen om nieuws over Turkije, onpartijdig en zo evenwichtig mogelijk te brengen.

Wij Nederlanders van Turkse origine,
Constateren:
Dat wanneer de objectiviteit uit het oog verloren wordt, het vertrouwen in de mainstream-media verloren gaat. De pluriformiteit komt hiermee in het gedrang. Dit zal er verder toe leiden dat de groep mensen die hun informatie-opname alleen via niet-Nederlandse media verkrijgen, nog groter wordt. Dit vinden wij een zorgelijke ontwikkeling en deze zorgen dienen dan ook serieus genomen te worden.

Ook de berichtgeving omtrent Turkije (e.g. situatie in het zuid oosten en de vluchtelingenproblematiek) in de Nederlandse media is doorgaans eenzijdig en onvolledig. Met name de Publieke Omroepen dragen geen inclusieve verslaglegging uit. De onvolledige berichtgevingen dragen er mede aan bij, dat spanningen in Turkije naar de Nederlandse samenleving worden geïmporteerd. Als belastingbetalende burgers van Nederland, die meebetalen aan de financiering van het Publieke bestel, achten wij dit onwenselijk en onacceptabel.

Oproep:
• Wij roepen de Publieke Omroep met klem haar verantwoordelijkheid te nemen en de evenwicht in de verslaglegging in acht te houden.
• Slaagt de Publieke Omroep er niet in om de klachten van de burgers serieus te nemen, dan zullen wij ons genoodzaakt voelen juridische stappen te nemen en deze situatie aan De Raad voor de Journalistiek voor te leggen.
• Een substantieel deel van de Nederlandse burgers maken zich veel zorgen over de ontwikkelingen bij de Publieke Omroep. Zowel Hasan en Zehra als Henk en Ingrid hebben recht op een zo volledig en zo neutraal mogelijke kijk op het nieuws.

Wanneer je de petitie wil tekenen kan dat via deze link.

Hoe denk jij hierover?

Comments

 1. says

  ik zou, als Turk, een dergelijke oproep in Turkije plaatsen. Vraag de door Ergogan gecontroleerde publieke omroep onafhankelijk verslaggeving te doen.
  ik zou, als Turk, juridische stappen ondernemen tegen de Turkse staat ,lees Ergoban, om de 1900, wegens hun uitlatingen gevangen genomen, mensen vrij te krijgen
  Een substantieel deel van de Turkse burgers maken zich veel orgen om de ontwikkelingen in Turkije. Zowel Hasan en Zehra als Henk en Ingrid hebben recht op een zo volledig en zo neutraal mogelijke kijk op het nieuws.

 2. Ozturk says

  Heer Jansen,

  Het onderwerp is hier de Nederlandse verslaggeving, niet de Turkse. Als u dat significant acht, dan kunnen we daarover een andere petitie starten en deze discussie daaronder voortzetten.

  Het ziet er niet goed uit wanneer u kritiek op de Nederlandse publieke omroep pareert met alleen maar argumenten in de ‘maar hullie’-vorm.

  Ik ben van mening dat de petitie terecht Is gestart en zie uit naar uw inhoudelijke reactie aangaande dit onderwerp.
  Ik zal u ook vast een voorzetje geven:
  Stelling:
  De NOS blijft steevast volharden om de verboden terroristische organisatie PKK te omschrijven als ‘de Koerden’, terwijl dit pertinent verkeerde informatie is en het de Nederlandse bevolking heeft doen geloven alsof het Turkse leger het heeft voorzien op gewone Koerdische burgers.

  Reageert u hier eens inhoudelijk op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *