Turken spreken slecht Nederlands

De Belgische onderzoekers Kris Vancluysen en Maarten Van Craen concluderen dat 25% van de Belgische Turken weinig tot niets begrijpt van Nederlandstalige folders.

Verder concluderen de twee Belgen dat de helft van de Turken maar af en toe Nederlands praat. De bevindingen tonen aan dat het integratiebeleid voor taal zeker geen succes is.

Het onderzoek is gehouden onder 618 Turken en Marokkanen uit Gent.

Vancluysen en Van Craen stelden vast dat Marokkanen, mannen, jongeren, allochtonen die al lang in België wonen, hoog opgeleiden en allochtonen die werken, veel meer Nederlands gebruiken dan Turken, vrouwen, ouderen, allochtonen die pas zijn aangekomen, laag opgeleiden en niet-werkenden.

Hoeveel procent van jou omgeving spreekt slecht Nederlands? Komt dit overeen met de resultaten van de Belgen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *