Turkse homo’s vrijgesteld van dienstplicht

De dienstplicht in Turkije is voor de Turkse mannen een zeer belangrijke fase in het leven. Om een vrijstelling te kunnen krijgen van de Turkse dienstplicht moet je lijden aan een ziekte handicap of je moet homoseksueel zijn. In haar weigering om homoseksuele mannen tot haar rangen toe te laten, baseert het Turkse leger zich op een document uit 1968 van de hand van de Amerikaanse Psychiatric Association, welke homoseksualiteit als ziekte benadert.

Maar ja, hoe bewijs je dat je echt homoseksueel bent? Op basis waarvan beslist een legerarts of een soldaat in spe homoseksueel is?

Wanneer een soldaat in spe aangeeft dat hij homo is wordt hij geconfronteerd met vragen over hun seksuele gedragingen en voorkeuren, of zij van voetbal houden of met welk speelgoed men als kind graag speelde. Ook wordt gevraagd of men een voorliefde heeft voor damesparfum, en of men graag vrouwenkleren draagt. Veelal wordt dan gevraagd naar foto’s waarop de soldaat in spe met herkenbaar gezicht in vrouwenkledij staat afgebeeld.

Waarom geen homo’s in het leger?
Een oud-generaal licht de gedachte achter de uitsluiting van homoseksuelen in het Turkse leger toe:
“Open homoseksuele mannen in het leger zouden problemen met de discipline teweegbrengen en zouden met de logistieke noodzaak om aparte faciliteiten (slaapruimtes, douches, trainingsruimtes) te installeren onpraktisch zijn.”
Het keuringsproces welke homoseksuelen moeten ondergaan beschouwt de oud-generaal als een noodzakelijk kwaad opdat voorkomen zou worden dat mannen hun dienstplicht zouden ontduiken door zich onder valse voorwendselen als homoseksueel voor te doen.

Wanneer de legerarts eenmaal overtuigd is van de verklaarde homoseksuele geaardheid dan wordt de rekruut vrijgesteld van legerdienst en krijgt deze een zogenaamd ‘Roze Certificaat’. Over het Roze Certificaat, het voorafgaande keuringsproces en de gevolgen voor Turkse homoseksuelen is een documentaire gemaakt, genaamd The Pink Certificate.

Moeten de Turkse homo’s toegelaten worden in het leger?

Comments

  1. says

    Natuurlijk moeten alle jongens toegelaten worden! Dienstplicht is er voor iedereen. Daar zou je moeten leren wat kameraadschap en tolerantie inhoudt. Het voor elkaar opkomen als dat nodig is. Helaas is dat niet zo, homo zijn is een ziekte en moet bestraft te worden. Wie zal daar het recht toe hebben? God? Allah? De regeringen? U? Niemand!!!!

  2. carl waterman says

    Natuurlijk moeten alle jongens toegelaten worden! Dienstplicht is er voor iedereen. Juist daar zou je moeten leren wat kameraadschap en tolerantie inhoudt. Het voor elkaar opkomen wanneer dat nodig is.
    Helaas is dat niet zo, homo zijn wordt beschouwd als een besmettelijke ziekte en moet daarom bestraft worden! Wie zal daar het recht toe hebben?? God? Allah? De regering? U?? Ik denk niemand !!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *