tweede generatie allochtonen doen het beter

De allochtonen die in Nederland zijn geboren bepalen steeds meer het beeld van deze groep in de Nederlandse samenleving. Bijna de helft van de grootste groepen allochtonen Turken, Marokkanen, Antillianen en Surinamers is in Nederland geboren.

De tweede generatie allochtonen doet het steeds beter in het onderwijs en staat er sociaaleconomisch beter voor. Ook beschouwen zij zichzelf veel vaker Nederlander dan allochtonen.
Er is een positieve ontwikkeling maar nog steeds is er achterstand in onderwijs en arbeidsmarktperspectieven ten opzichte van autochtonen.

Ook is de gezondheidssituatie kwetsbaar en is er oververtegenwoordiging in de criminaliteit bij allochtonen. Een lichtpuntje is wel dat niet-westerse jongeren steeds vaker naar hoger onderwijs doorstromen.

Comments

  1. Suleyman USLU says

    Ik als tweede generatie Turkse Nederlander. Wil ik mijn opleiding hier in Nederland net als een Nederlander voldoen. Wat ook in het artikel staat,net als meeste tweede generatie heb ik ook taalachterstand . Maar dat maak voor mij heel weinig uit. Ook al heb ik achterstand! ik ben een Turkse Nederlander! ik zal de taal goed moeten beheersen. en hier in Nederland goede toekomst hebben!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *