Vooroordeel docent over allochtoon negatief voor leerling

Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat allochtone leerlingen slechter presteren als docenten vooroordelen over hen hebben. Docenten hebben te lage verwachtingen van deze leerlingen.

Het onderzoek is niet gedaan middels klassieke vragenlijsten, omdat er dan een scheef beeld geschetst zou worden. Speciale computers werden hierbij ingezet. Hierbij werd de reactiesnelheid van de docent vastgesteld en dit werd omgerekend naar de houding.

Er werd gekeken naar de Cito scores en de vooroordelen van de leraren. Allochtonen halen minder goede resultaten bij de Cito toetsen, de docenten die sterke vooroordelen hebben verwachten dus ook een lagere score. Hoe negatiever de docenten staan tegenover allochtonen, hoe lager de leerlingen ook scoren.

Heb jij hinder ondervonden van docenten met sterke vooroordelen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *